7ο Γυμνάσιο Ξάνθης Το σχολείο μας

Το σχολείο μας

Το 7ο Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 2006.

Λειτουργεί στο νέο κτίριο, στην οδό Αλικαρνασσού, από το σχολικό έτος 2008-2009.

 

Διδακτικό Προσωπικό
Υποδομή
Λειτουργία Σχολείου

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σε συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 7ου Γυμνασίου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με την Υ.Α. 13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021 (Αρ. πράξης Συλλ.: 29/10-10-2022). Για την κατάρτισή του συνεργάστηκαν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το προεδρείο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, εκπρόσωπος του Δήμου Ξάνθης και εκπρόσωποι από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Η Διευθύντρια, οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς και κηδεμόνες τους είναι οι τέσσερις ενεργοί πυλώνες της σχολικής κοινότητας που συνεργάζονται στενά για την απρόσκοπτη παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Διευθύντριας και των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας καθορίζονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία1 και σαφέστατα δεσμεύουν ως προς την τήρησή τους και τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός:

προϋποθέτει γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία

απαιτεί από όλους σεβασμό και κατανόηση στους άλλους

ενδυναμώνει τις σχέσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

γεμίζει τα εμπλεκόμενα μέλη με ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός είναι διατυπωμένος έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ευανάγνωστος και κατανοητός από τους μαθητές μας και τους γονείς τους. Δεσμεύει βέβαια απόλυτα και τους εκπαιδευτικούς για την υιοθέτηση και την καλλιέργεια των βασικών ηθικών και δημοκρατικών αρχών που τον διέπουν.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση:

  • Να προσέρχονται έγκαιρα στην πρωινή συγκέντρωση και στην αίθουσα διδασκαλίας σε κάθε διδακτική ώρα.

  Καθυστερημένη προσέλευση επισύρει τη λήψη παιδαγωγικών μέτρων και ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.

  Η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται ΜΟΝΟ με άδεια του διδάσκοντα και ενημέρωση του Διευθυντή.

  • Να γνωρίζουν και να ακολουθούν το Ωρολόγιο πρόγραμμα όπως αυτό τους έχει κοινοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ή/και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.
   • Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργείται σύμφωνα με τις τρέχουσες κάθε φορά διατάξεις για τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τάξη, τις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους, το ωράριο του κάθε εκπαιδευτικού και τις ώρες διάθεσης των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα.
   • Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατό να αναδιαμορφωθεί εκτάκτως για συγκεκριμένες ημέρες όταν συντρέχει αποχρών λόγος (απουσίες καθηγητών λόγω αδειών ή δραστηριοτήτων του σχολείου, ειδικές συνεδριάσεις ή επιμορφώσεις, κλπ) πάντα με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του σχολείου.
  • Να φέρνουν μαζί τους σε κάθε ώρα διδασκαλίας ο,τιδήποτε απαιτεί το αντίστοιχο μάθημα (βιβλία, τετράδια, όργανα, κλπ).

  Η κατανάλωση τροφίμων δεν επιτρέπεται στην αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την άδεια του Διευθυντή.

  Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν τη θέση και το θρανίο τους και τον σχολικό εξοπλισμό καθαρό, χωρίς φθορές.

  • Εάν κριθεί απαραίτητο για το συμφέρον του μαθητή και την ομαλή λειτουργία της τάξης μπορούν να οριστούν συγκεκριμένες θέσεις μαθητών στην αίθουσα. Μια τέτοια απόφαση κρίνεται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και/ή τους διδάσκοντες της τάξης.
  • Να αξιοποιούν την ώρα του διαλείμματος εντός του σχολικού χώρου και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
   • Δεν επιτρέπεται η επαφή των μαθητών με άτομα που δεν εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία και βρίσκονται μέσα ή γύρω από το σχολείο τις ώρες λειτουργίας του.
   • Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Δ/νση του σχολείου.
   • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές αποφεύγουν να κινούνται βίαια στο χώρο, να φωνάζουν δυνατά, να μπαίνουν στις αίθουσες ή να εξέρχονται από το χώρο του σχολείου. Μέσα στις αίθουσες δεν παραμένει κανένας μαθητής εκτός αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τη Διευθύντρια και/ή τους διδάσκοντες της τάξης.
   • Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του σχολείου κατά την πρωινή συγκέντρωση ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή κριθεί απαραίτητο και να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά.

  Οι μαθητές δεν πρέπει να αμελούν να παραδίδουν στους γονείς/κηδεμόνες και όσα έντυπα απευθύνονται σε αυτούς.

  • Να φροντίζουν ώστε η εμφάνιση και η καθαριότητά τους να προσαρμόζεται στα όρια της ευπρέπειας και αξιοπρέπειας που αρμόζει στο χώρο του σχολείου.

  Ιδιαίτερα στην ώρα της Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητη η αθλητική ενδυμασία, όπως αυτή καθορίζεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

  • Να γνωρίζουν τις διευθύνσεις των εικονικών τάξεων (Webex) των εκπαιδευτικών (όπως αυτές τους έχουν κοινοποιηθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου), να δηλώνουν το πραγματικό τους ονοματεπώνυμο και να συνδέονται στην ορισμένη πλατφόρμα μαθημάτων έγκαιρα για κάθε ώρα διδασκαλίας, σε περίπτωση που επιβληθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση:

 • Να συμπεριφέρονται με σεβασμό, ευπρέπεια και ευγένεια απέναντι στους συμμαθητές τους και στους εκπαιδευτικούς καθώς και στο υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου.
 • Να διατηρούν σε καλή κατάσταση όλους τους χώρους του σχολείου καθώς και κάθε είδους σχολικό εξοπλισμό.

Για πιθανές φθορές που αντιλαμβάνονται οι μαθητές καλούνται να ενημερώνουν τη Διευθύντρια ή τους διδάσκοντες.

 • Να επιδεικνύουν σεβασμό και φροντίδα σε πρόσωπα και χώρους που επισκέπτονται στα πλαίσια διδακτικών και παιδαγωγικών σχολικών μετακινήσεων και να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται: 

 • Να δείχνουν πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.
 • Να εμπιστεύονται και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση του σχολείου και ιδιαίτερα με το σύμβουλο σχολικής ζωής ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα ειδικότερα προβλήματα και να αποφεύγονται φαινόμενα απομόνωσης, ιδιαίτερης αντίδρασης και/ή εκφοβισμού ανάμεσα στους μαθητές.
 • Να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία των μαθητικών κοινοτήτων και να συμβάλλουν στην ανάδειξη προβλημάτων ή στην κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής.
  • Να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα με συμμαθητές με διαλλακτικότητα και με εμπιστοσύνη προς τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.
  • Να προτείνουν, να συμβάλουν στην οργάνωση και πολύ περισσότερο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων που «ανοίγουν» το σχολείο στην κοινωνία και επιτρέπουν την ανάδειξη και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών σε αντικείμενα έξω από το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Οι μαθητές ρητά απαγορεύεται:  

 • Να εκφοβίζουν, να απειλούν, να χειροδικούν και να ασκούν ψυχολογική ή λεκτική βία προς όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να κατέχουν και να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στα πλαίσια του σχολικού χώρου.
 • Να καπνίζουν σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου (εσωτερικό ή στην αυλή).
 • Να φωτογραφίζουν, να ηχογραφούν και να βιντεοσκοπούν στο χώρο του σχολείου χωρίς ειδική άδεια από το Διευθυντή του Σχολείου για σχολικές εκδηλώσεις.
 • Να προκαλούν φθορές στη σχολική περιουσία (ντουλαπάκια, θρανία, κ.α.) και στο υλικό που χορηγείται για οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα, καθώς και στην περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου.

Η οποιαδήποτε φθορά αποκαθίσταται άμεσα από τους κηδεμόνες.

 • Να καθυστερούν σκοπίμως ή/και κατ’ επανάληψη να προσέλθουν την πρώτη ώρα στο σχολείο και την αίθουσα του τμήματός τους. Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να περάσουν πρώτα από το γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου, ώστε να αιτιολογήσουν την καθυστέρησή τους, για να τους δοθεί άδεια να πάνε στην τάξη τους. Η απουσία τους καταχωρείται στο απουσιολόγιο του τμήματος για παιδαγωγικούς λόγους και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών.

Φαινόμενα-περιστατικά κατά τα οποία οι μαθητές δεν τηρούν τα προαναφερθέντα (αρχές ή κανόνες και όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός) θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα παιδαγωγικά μέτρα επιβάλλονται με κλιμάκωση από τις προφορικές επιπλήξεις στις ωριαίες αποβολές. Η συμπλήρωση 5 ωριαίων αποβολών συνιστά αιτία ημερήσιας αποβολής του μαθητή/μαθήτριας ως παιδαγωγικό μέσο αποθάρρυνσης της παραβατικότητας. Για την αντιμετώπιση των σχολικών παραπτωμάτων συνεργάζονται η Διεύθυνση του σχολείου με τους εκπαιδευτικούς-συμβούλους σχολικής ζωής, με τους διδάσκοντες στο τμήμα και φυσικά με το Σύλλογο Διδασκόντων ως σώμα. Σε ειδικές περιπτώσεις συνεργάζεται και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου με την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Ενημερώνονται οι γονείς, γίνονται συστάσεις, καταβάλλεται προσπάθεια να μην υπάρξει κλιμάκωση μιας κακής συμπεριφοράς και επιβάλλονται τα παιδαγωγικά μέτρα που θεωρούνται καταλληλότερα (πάντα σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις).

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στους μαθητές που δείχνουν σεβασμό σε όλα τα παραπάνω και διακρίνονται για την προσωπική τους βελτίωση τόσο στην επίδοση στα μαθήματα όσο και στη συμπεριφορά απονέμονται τιμητικές διακρίσεις από το Σύλλογο των Διδασκόντων του σχολείου.

Στο τμήμα που επιδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό θετική διάθεση προς τα μαθήματα, πνεύμα συνεργασίας, αποδοχή της διαφορετικότητας και που αντιμετωπίζει πιθανά προβλήματα με διαλλακτικότητα και αποτελεσματικότητα δίνεται η δυνατότητα να απονεμηθεί ειδικός έπαινος από το Σύλλογο Διδασκόντων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

Η Διεύθυνση του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του κάθε μαθητή/μαθήτριας. Οργανώνονται για το λόγο αυτό ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς (όλου του σχολείου, ενός τμήματος / μιας ομάδας μαθητών ή ενός μαθητή) όποτε θεωρείται σκόπιμο.

Οι γονείς / κηδεμόνες:

 • Υποχρεούνται να κρατούν πάντα ενήμερο το σχολείο για τα έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας τους (Δ/νση, τηλ., email).
 • Σε περίπτωση που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με κάποιον συγκεκριμένο καθηγητή, συμβουλεύονται τον πίνακα που κάθε σχολική χρονιά δημοσιεύει το σχολείο, ο οποίος αποτυπώνει τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με τον ειδικό χρόνο ενημέρωσης των γονέων και των κηδεμόνων. 
 • Οφείλουν να γνωστοποιήσουν στα παιδιά τις διευθύνσεις των εικονικών τάξεων των καθηγητών για την πλατφόρμα webex, τις οποίες θα λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
 • Επιβάλλεται να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και να συμβουλεύουν τα παιδιά τους να τα τηρούν επίσης.
 • Είναι απαραίτητο και ουσιώδες να ενημερώνουν το σχολείο σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους για οποιοδήποτε λόγο.
 • Ενδείκνυται να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του σχολείου για επικοινωνία τηλεφωνική ή δια ζώσης.
 • Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Γυμνασίου Ξάνθης. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεργάζεται με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων τόσο για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού του σχολείου όσο και για την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος που ενδυναμώνουν τις σχέσεις μέσα τη σχολική κοινότητα και προάγουν ένα θετικό εκπαιδευτικό κλίμα.
 • Σε περίπτωση ειδικού προβλήματος ή ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών οφείλουν να ενημερώνουν τη Δ / νση του σχολείου και να συνεργάζονται εφ' όσον τους προταθεί με τους αρμόδιους θεσμούς ( Σύμβουλος σχολικής ζωής, Ψυχολόγος – Κοινωνική Λειτουργός της ΔΕΥ που λειτουργεί στο σχολείο).

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ρια και το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1 Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της διεύθυνσης του σχολείου και των υπολοίπων εκπαιδευτικών όπως αυτά καθορίζονται στο ν.1566/1985 όπως τροποποιήθηκε κατά σειρά με τις ΥΑ 353.1/324/105657/δ1(ΦΕΚ 1340/2002), 353.1/4517/Δ1 (ΦΕΚ 64/2003), 8172/ΙΒ (ΦΕΚ 1180/2010), 96004/Δ4 (ΦΕΚ 1318/2015), 29195/ΦΔ4 ( ΦΕΚ 594/2016) και συμπληρώθηκε από άρθρα του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α/2020) και του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/2021) και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές εγκυκλίους είναι γνωστά και δεσμεύουν απόλυτα όλους τους εμπλεκομένους.

 

Syllogikos Programmatismos

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022 : ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 2022-2023

Περισσότερα Άρθρα...

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι