7ο Γυμνάσιο Ξάνθης Νέα - Ανακοινώσεις Αναβαθμολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Αναβαθμολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 126/2016 (ΦΕΚ 211/Β/11-11-2016), αίτηση για αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθητών Γυμνασίου μπορεί να κατατεθεί από τους κηδεμόνες στο σχολείο μέσα σε ΔΥΟ (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι