ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 7ου Γυμνασίου και την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής καταρτίζεται το πλαίσιο κανόνων.

Η τήρηση των κανόνων :

προϋποθέτει γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όλων των μελών

απαιτεί σεβασμό και κατανόηση στους άλλους

ενδυναμώνει τις σχέσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

γεμίζει τα εμπλεκόμενα μέλη με ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση.

Η μη τήρηση των κανόνων αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με την εφαρμογή των κατάλληλων παιδαγωγικών μέτρων από το Διευθυντή του σχολείου και/ή το Σύλλογο Διδασκόντων.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ? ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση:

 • Να προσέρχονται έγκαιρα στην πρωινή συγκέντρωση και στην αίθουσα διδασκαλίας σε κάθε διδακτική ώρα.

Καθυστερημένη προσέλευση που δεν δικαιολογείται από τη Διεύθυνση του σχολείου επισύρει τη λήψη παιδαγωγικών μέτρων και ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.

Η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται ΜΟΝΟ με άδεια του διδάσκοντα και ενημέρωση του Διευθυντή.

 • Να φέρουν μαζί τους σε κάθε ώρα διδασκαλίας ο,τιδήποτε απαιτεί το αντίστοιχο μάθημα (βιβλία, τετράδια, όργανα, κλπ).

Η κατανάλωση τροφίμων δεν επιτρέπεται στην αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την άδεια του Διευθυντή.

 • Να αξιοποιούν την ώρα του διαλείμματος εντός του σχολικού χώρου και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
  • Δεν επιτρέπεται η επαφή των μαθητών με άτομα που δεν εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία και βρίσκονται μέσα ή γύρω από το σχολείο τις ώρες λειτουργίας του.
  • Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Δ/νση του σχολείου.
 • Να φροντίζουν ώστε η εμφάνιση και η καθαριότητα τους να προσαρμόζεται στα όρια της ευπρέπειας και αξιοπρέπειας.

Ιδιαίτερα στην ώρα της Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητη η αθλητική ενδυμασία, όπως αυτή καθορίζεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

 • Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του σχολείου κατά την πρωινή συγκέντρωση ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή κριθεί απαραίτητο και να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά.

Οι μαθητές δεν πρέπει να αμελούν να παραδίδουν στους γονείς/κηδεμόνες και όσα έντυπα απευθύνονται σε αυτούς.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση:

 • Να συμπεριφέρονται με σεβασμό, ευπρέπεια και ευγένεια απέναντι στους συμμαθητές τους και στους εκπαιδευτικούς.
 • Να διατηρούν σε καλή κατάσταση όλους τους χώρους του σχολείου καθώς και κάθε είδους σχολικό εξοπλισμό.

Για πιθανές φθορές που αντιλαμβάνονται οι μαθητές καλούνται να ενημερώνουν το Διευθυντή ή τους διδάσκοντες.

 • Να επιδεικνύουν σεβασμό και φροντίδα σε πρόσωπα και χώρους που επισκέπτονται στα πλαίσια διδακτικών και παιδαγωγικών σχολικών μετακινήσεων και να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται:

 • Να δείχνουν πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.
 • Να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία των μαθητικών κοινοτήτων και να συμβάλλουν στην ανάδειξη προβλημάτων ή στην κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής.
  • Να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα με συμμαθητές με διαλλακτικότητα και με εμπιστοσύνη προς τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές ρητά απαγορεύεται:

 • Να εκφοβίζουν, να απειλούν, να χειροδικούν και να ασκούν ψυχολογική βία προς όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να κατέχουν και να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στα πλαίσια του σχολικού χώρου.
 • Να καπνίζουν σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου (εσωτερικό ή στην αυλή).
 • Να φωτογραφίζουν, να ηχογραφούν και να βιντεοσκοπούν στο χώρο του σχολείου χωρίς ειδική άδεια από το Διευθυντή του Σχολείου για σχολικές εκδηλώσεις.
 • Να προκαλούν φθορές στη σχολική περιουσία και στο υλικό που χορηγείται για οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα, καθώς και στην περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου.

Η οποιαδήποτε φθορά αποκαθίσταται άμεσα από τους κηδεμόνες.

Στους μαθητές που δεν τηρούν τα προαναφερθέντα επιβάλλονται παιδαγωγικά μέτρα

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στους μαθητές που δείχνουν σεβασμό σε όλα τα παραπάνω και διακρίνονται για την προσωπική τους βελτίωση τόσο στην επίδοση στα μαθήματα όσο και στη συμπεριφορά απονέμονται τιμητικές διακρίσεις από το Σύλλογο των Διδασκόντων του σχολείου.

Στο τμήμα που επιδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό θετική διάθεση προς τα μαθήματα, πνεύμα συνεργασίας, αποδοχή της διαφορετικότητας και που αντιμετωπίζει πιθανά προβλήματα με διαλλακτικότητα και αποτελεσματικότητα απονέμεται ειδικός έπαινος από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι