7ο Γυμνάσιο Ξάνθης Λειτουργία Σχολείου

Λειτουργία Σχολείου

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε:


Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά τμήμα  

Τον Εσωτερικό Κανονισμό για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας για το 2022-2023


1

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι