Δραστηριότητες

ERASMUS+ 2018-2021

SCHOOLforFuture2Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+ "A School for Future" κατά τα έτη 2018-2021 το σχολείο μας οργάνωσε και/ή συμμετείχε σε πολλές δραστηριότητες.

Δείτε αναλυτικά στο ηλεκτρονικό περιοδικό του προγράμματος

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι