Διεύθυνση

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΌΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Φιλόλογος

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ

Ισμήνη Νίσκου, Πληροφορικής

Ευαγγελία Οσταδάκη, Γερμανικών

Σύνδεση διαχειριστή ιστοτόπου

Σύνδεση διαχειριστήΧρήσιμοι Σύνδεσμοι